Longonderzoek

Het doel van de LongLoop is om geld op te halen voor longonderzoek. Dat is hoognodig, want nog steeds zijn er meer dan 1,2 miljoen mensen voor wie ademhalen niet vanzelfsprekend is. Longziekten als astma, COPD, pulmonale hypertensie en vele andere zijn nog steeds niet te genezen. Het belang van longonderzoek is daarom groot. 

Hoopvolle onderzoeken

Voorkomen van astma bij kinderen
Wat is er nou beter dan iets genezen? Het voorkomen ervan natuurlijk. Daarom is dr. Hermelijn Smits bezig met het een onderzoek naar het voorkomen van astma. Zij onderzoekt met haar team van wetenschappers of het mogelijk is om kinderen immuun te maken voor astma. Met behulp van melkpoeder kan dit in de toekomst mogelijk werkelijkheid worden!

Repareren van kapotte longen
Bij veel longziekten, zoals COPD, wordt het longweefsel beschadigd. Hierdoor wordt het ademen alsmaar moeilijker voor de persoon. Het repareren van de longen is daarvoor de ultieme oplossing. Momenteel helaas nog niet haalbaar, maar dankzij onderzoek van dr. Hans Clevers is dit in de toekomst hopelijk een optie! 

Bekijk op de site van het Longfonds welke onderzoeken we nog meer steunen.